Премини към основното съдържание
Средновековна църква "Свети Никола"
Географски координати
42° 59' 34" N , 22° 51' 39" E

Средновековна църква “Свети Никола” в село Калотина е един от малкото паметници на територията на днешна България, съхранили (за съжаление само частично) живописен ансамбъл от XIV век. Известна е главно с интересни ктиторски портрети. Подложени на разрухата на вековете и дългогодишно лошо стопанисване, в момента стенописите са в окаяно състояние и се нуждаят спешно от реставрация. Част от тях се съхраняват в археологическият музей в столицата и могат да бъдат видени там.

Сградата е изградена от грубо дялан камък, споен с хоросан. Размери 8.80х4.70 м. Вероятно е от 1331-1337 г. Отвън имало /вече няма/ надпис – По желание на /Сина?/ и с извършването на Духа, иззида се и се изписа ….т/го/отец Ни/кола/ в дните на великия Йоан Алекса/ндър/. Има различни теории кои са ктиторите, надписите не са ясни и не са много запазени, но общо взето личат имената на Деян и съпругата му Владислава. Техните изображения се намират на северната стена на притвора.

Църквата в Дивина махала е преживяла падането на България под османска власт и е оцеляла през всички години на чуждо владичество.

И още нещо любопитно за Средновековна църква "Свети Никола":

Според една от местните легенди, именно в тази средновековна църква, преди повече от седем века, на 01.12.1349 г., се е венчал българският цар Иван Александър с новопокръстената еврейка Теодора (Втора; до сватбата - Сара). Последват 8 дни тежки веселби, тъй като такъв е бил задължителният период за ознаменуване на царска сватба през средните векове.