Премини към основното съдържание

Село Калотина е едно от най-старите селища в Средна Западна България. Разположено е край река Нишава. От южния край на селото започва Драгоманския проход (Дервен). В района е имало две римски крепости, охраняващи прохода и близките пътища. Тук е била разположена и римската пътна станция Баланстра. Ето и някои по-важни събития за Калотина, подредени по години, до падането под Османско робство:

Исторически период Исторически събития
5000 г. пр. н. е. Археологически находки от района показват, че Понишавието е било населено още в каменно-медната епоха (около 5000 г. пр. н. е.)
Първо хилядолетие пр. н. е. По долината на река Нишава са възникнали тракийски селища, завладени по-късно от римляните. Те изграждат павиран път от Сингидунум (днешен Белград) към Константинопол. От пътната станция при село Калотина през Петроханския проход друмът продължава към античните градове Монтана и Рациария (днешното видинско село Арчар).
VII - IV век пр. н. е. В района е живяло тракийското племе серди.
IV в. пр. н. е. Района е бил населен от тракийското племе трибали.
III век пр.н.е. В района са минавали келтски нашественици в походите им срещу Одриското царство.
III в. пр. н. е. до 45 г. Района е бил в пределите на Тракийското царство - тук е живяло тракийското племе серди.
31 г. пр. Хр. – 235 г. сл. Хр. Района на Калотина е в състава на имперска провинция Горна Мизия с главен град Найсос (Ниш) – Римска империя
45 г. - 245 г. Калотина се намира в състава на провинция Тракия - Римска империя.
IV - V в. Района е в границите на провинция „Вътрешна Дакия” - Източна Римска империя
VIII в. По времето на Първото българско царство долината на река Нишава става духовен център на Западна България.
809 г. Българският хан Крум завзема Сердика (днешна София). Нишавската област остава трайно свързана с историята на българската държава.
1331 г. -1337 г. Годините, между които е изградена средновековната църква „Свети Никола” в Дивина махала, село Калотина.
1349 г. Венчавка на цар Иван Александър за еврейката Сара (Теодора след покръстването ѝ) в църквата „Свети Никола” – Дивина махала, село Калотина.

От приложените исторически събития, може да се заключи, че до падането под Османско робство, районът на село Калотина се е развивал изключително динамично.

За страницата са използвани материали от Блогът на Георги Сираков.