Премини към основното съдържание

Махала Слепиок е разположена под южния склон на рида Градище и е изходна точка за местностите Долна Орница, Горна Орница, Хайдушки кладенец, Селище, Върли дол, махалите Разкръсте и Милбрат. Махалата разполага със собствен каптаж, който довежда питейна вода от Селище по гравитачен път.

В едно със старите къщи, запазили спомени от древни времена и хора, в Слепиок има много нови и модерни къщи, а на един от склоновете, с лице на запад, е изградена цяла вилна зона с най-красивата панорамна гледка към долината на река Нишава.

По стари и горски пътища, от тук, през планината, може да се стигне почти навсякъде. Един от любимите наши маршрути обикаля през Разкръсте, Милбрат, Голи връх, Селище, Хайдушки кладенец, орниците и се връща в махала Слепиок. За обхождането му препоръчваме да отделите цял ден. От местността Селище може да се стигне до махала Балан и село Беренде, както и до село Прекръсте.

На славянските езици, 'слепиок' е дума, означаваща превръзка за очите, а 'слепок', е вид влечуго, което въпреки че прилича на змиите, всъщност е вид безкрак гущер. Отличава се от змиите по наличието на клепач, който може да покрива окото, и по преливането между главата и тялото. Не знаем откъде точно е произлязло името на махалата, но със сигурност корените му са далеч назад в историята и Слепиок е единственото място в България, което се казва така.

Махала Слепиок