Премини към основното съдържание

Махала Милбрат е най-високопланиската, и една от двете най-далечно разположени, спрямо административният център, махали на село Калотина. До нея се стига по коларски път преминаващ през махала Разкръсте. В миналото там има няколко къщи със прилежащите им постройки и дворове. Днес все още се забелязват плодородните овощни дръвчета и орехи, а богатият дивеч е притегателна сила за ловните дружини от региона.

Обезлюдяването на махала Милбрат става през 70-те и 80-те години на XX век, когато жителите се изселват в по-близките махали Слепиок и Спирката.