Премини към основното съдържание
Веселин Божиков - Древните рудници в България

В книгата "Древните рудници в България" на Веселин Божиков, издадена от издателство "Сфера" през 2008 г., фигурира текст, касаещ древен римски рудник в землището между селата Калотина и Беренде извор:

Ще идеш в топрака помежду село Калотина и Беренде извор. Там има едно место дето се вика Бежанското. Там на един камък три аршина широк и два висок изковахме нишани свиня и 7 прасенца. От нишана на западна страна има една суха долчина. Премини оттатък и ще излезеш на една дълга поляна. В нея поляна на един аршинов камък има направени три бургиени дупки. От този нишан на 4 крачки на източна страна на един аршин дълбоко под една плоча с два улука има един котел маджарски алтъни.
От там нагоре е местото дето се вика Лошият проход, а от там нанагоре е местото Змиярника. В туй место в дола на един камък два аршина широк има изковани нишани една квачка и 6 пилета. От камъка на 12 крачки на източна страна на аршин дълбоко в един земен съд има 35 оки алтън пара.
От там нагоре е местото дето се вика Пещерата. Там на един камък има изкован нишан кучешка глава. От нишана на 8 крачки на източна страна на един аршин дълбоко ще се отвари тесен проход. Тука е стара римска рудница.

Съдейки по останалите текстове в книгата "Древните рудници в България", разказът в ръкописа е датиран към началото на 19-ти век (най-късно до 1850 г.).

топрак (диал.) Земя, землище. В Северозападна България се нарича място с малки градини, извън населеното място, за отглеждане на различни зеленчуци и култури. Отивам до тупраците да откъсна някоя зелка.

аршин (м. остар., сега простонар.) Стара мярка за дължина, равна у нас на 68 см в строителството или 75,8 см. за платове. Употребимите досега мерки в България са: 1 аршин търговски (терзийски) = 68 сантиметри, .. 1 лакът = 650 милиметри. К. Кърджиев, А, 174. Малката търговия са занимава с продажба на стоките по аршин, ока и шиник.