Премини към основното съдържание
Гара Калотина (снимка: Георги Сираков)
Географски координати
42° 58' 49" N , 22° 51' 5" E

Строителството на железопътна линия "Калотина – Станянци" започва през 1963 г. и е финансирано от тогавашното Министерство на енергетиката и горивата. Трасето с обща дължина 16,7 км. е построено основно за извозване на лигнитните въглища, добивани от мините в района на село Станянци. Линията е постоена с максимални наклони от 16 ‰ и минимални радиуси на кривите от 250 м. По маршрута са изградени три тунела с обща дължина 177 метра и девет стоманобетонни моста, всеки с по три отвора и дължина от 34,5 до 38,8 m. Участъкът е открит за редовна експлоатация през 1966 г. Линията е включена в системата на БДЖ и в продължение на 36 години се използва едновременно както за товарни, така и за пътнически превози.

Село Калотина се обслужва от една гара (Калотина, километър 0+000), и две спирки - Слепиок (километър 1+300; махала Слепиок) и Балан (километър 2+900; махала Балан).

За огромно съжаление на живеещите и гостите на Калотина, на 1 октомври 2002 г. Български жържавни железници преустановява пътническото движение по участъка, като железопътна линия "Калотина – Станянци" продължава обслужването единствено на товарни влакове, пътуващи до- и от- мина „Станянци“.