Премини към основното съдържание

Повечето от транзитно преминаващите пътници през село Калотина отъждествяват махала Спирката със селото, и тъй като всъщност международният път преминава, кажи-речи, по средата на махалата, а другите махали са отдалечени, тези хора няма как и да знаят, че това е само една от многото махали.

Това, което може да обърка другоземците, е и друго - когато в началото на 70-те години на 20-ти век, е построена железопътна линия "Калотина - Станянци", в близост до махалите са изградени една гара и две спирки, като именно гарата е... до Спирката.

По пътищата, преминаващи през махала Спирката, още от древни времена сте можели да стигнете до Рим например.

През махала Спирката преминава споменатият вече международен път Е-80 (бъдещата "Автомагистрала Европа"), международната железопътна, свързваща Западна Европа с Близкият Изток, а така също и загадъчната река Ежевица. Тук, в бившото военно поделение се помещава граничният полицейски участък Калотина, тук е читалището на селото с библиотека към него.

В самият център на махалата можете да видите и едно истинско орнитоложко богатство - малко известното Калотинско блато.