Премини към основното съдържание

Махала Селото е административният център на село Калотина. В нея е разположено кметството, пощата, бившото училище на Калотина (сега дом за стари хора) и действащият източно православен храм "Света Троица", чиято камбана оглася хълмовете в околността.

Не е трудно да се досетите откъде идва името на махала Трън, разположена в непосредствена близост до Спирката. Махалата е сгушена между множество трънливи и непроходими храсти от север, и красива борова гора от юг.

Повечето от транзитно преминаващите пътници през село Калотина отъждествяват махала Спирката със селото, и тъй като всъщност международният път преминава, кажи-речи, по средата на махалата, а другите махали са отдалечени, тези хора няма как и да знаят, че това е само една от многото махали.

Махала Слепиок е разположена под южния склон на рида Градище и е изходна точка за местностите Долна Орница, Горна Орница, Хайдушки кладенец, Селище, Върли дол, махалите Разкръсте и Милбрат. Махалата разполага със собствен каптаж, който довежда питейна вода от Селище по гравитачен път.

Чисти и спретнати, изпълнени с цветя и глъчка дворове - това е характерно за най-западната, населена махала на село Калотина. Махала Котелево е изходна точка както за обезлюдената Чорапенова махала, така и за местността "Големо равнище".

Чорапенова махала граничи със Западните покрайнини. Това не е преувеличено и е точно така - крайните дворове и кладенците на махалата делят граничната бразда между Република България и Република Сърбия.

Дивина махала е разположена в тясното пространство между южният склон на хребета Дядо Горчо и река Нишава.

Махала Голочел се състои от няколко безлюдни къщи, но в сравнение с другата най-близка до Република Сърбия махала на село Калотина - Чорапенова, тук, поне те са останали.

Когато човек посети махала Разкръсте, ще види, как в едно от най-затънтените кътчета на село Калотина, времето все едно е спряло преди повече от век.

Абонамент Махалите на Калотина